Raport styczeń – czerwiec 2016

Drodzy Przyjaciele,
Z całego serca dziękuję za Wasze wsparcie modlitewne i bardzo dziękuję tym. którzy wspierają nas też finansowo.
By umilić Wam wakacyjny wypoczynek lub chwile wolne po pracy, pragnę podzielić się z Wami tym, co do tej pory, dzięki Bożej pomocy udało nam się już osiągnąć.
Z radością pragnę powiadomić, że w okresie od stycznia do czerwca 2016 r., 2570 uczniów usłyszało lekcje Fundacji „Brama Nadziei-Petach Tikva”!
Spotkania z dziećmi odbyły się w Szkołach Podstawowych: w Brennej, Cieszynie, Skoczowie, Kończycach Wielkich, Marklowicach Górnych, Zarzeczu koło Chybia, Pogórzu, Pruchnej, Hażlachu, Kiczycach, Wieszczętach, Chybiu, Pierścu, Kończycach Małych, Istebnej, Bażanowicach, w Akademii Żaków w Wapienicy oraz w szkołach gimnazjalnych: w Rudzicy, Skoczowie, Pogwizdowie, Pogórzu, Pruchnej, Istebnej, Kończycach Wielkich, Strumieniu, Brennej oraz w Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Cieszynie.
Gorąco zachęcam do obejrzenia zdjęć w galerii na stronie www.bramanadziei.org.pl,
Opinie i rekomendacje nauczycieli:
„Pani Barbara przedstawiła młodzieży w Gimnazjum im. J. Pawła II wspaniałą prelekcję, opartą na faktach historycznych, a dotyczącą holokaustu. Prelekcja była wzruszająca i bardzo poruszyła młodzież. Prelegentka ciekawie i z zaangażowaniem opowiedziała o bardzo trudnym i zawikłanym losie Romy Ligockiej. Polecam wszystkim prelekcje p. Barbary, która odnosi się do dobrze rozumianej tolerancji i wartości chrześcijańskich.” – p. Ewa.
„Bardzo dziękujemy za cudowny czas i wspaniały wykład na temat holokaustu, który łamie stereotypy i sprzeciwia się postawie antysemityzmu wśród młodego pokolenia Polaków.” – p. Dorota.
„Zajęcia były bardzo wartościowe dla naszej młodzieży. Poruszały temat tolerancji, budowania własnej wartości, wrażliwości na potrzeby innych. Przybliżyły historię narodu żydowskiego podczas II wojny światowej. Bardzo dziękujemy za właściwy i potrzebny przekaz dla gimnazjalistów. Polecamy do realizacji w innych szkołach.” – pedagog szkolny.
„Bardzo serdecznie dziękuję p. Barbarze za kolejną lekcję odpowiedzialności, tolerancji, dobra. Serdecznie zapraszam w przyszłym roku. Pani lekcje wspaniale wpisują się
w realizowany przez szkołę program wychowawczy.” – p. Maria.
Proszę módlcie się, aby po każdych zajęciach dzieci czuły się wyjątkowe i docenione, aby poczucie wartości czerpały nie z tego, co mówią czy myślą o nich inni, ale z tego jak bardzo są akceptowane i ukochane przez Boga.
Ufam, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom teraźniejszość i przyszłość nasza i naszych dzieci będzie bardziej szczęśliwa, z poczuciem celu i sensu w życiu, z większą wrażliwością na potrzeby innych, a my będziemy mogli czerpać radość i dumę z tego pokolenia.
Z życzeniami Bożego błogosławieństwa, radości i pokoju w sercach

Barbara Bałon

Fundacja „Brama Nadziei-Petach Tikva”
tel. 608 253 867
www.bramanadziei.org.pl
ING Bank Śląski o/Ustroń
24 1050 1083 1000 0090 3032 3290
„Będę błogosławił tym, którzy ciebie (Izrael) błogosławić będą (…)”
Ks. Rodzaju 12,3