O nas

Fundacja „ Brama Nadziei – Petach Tikva” pragnie docierać przede wszystkim do dzieci w wieku od 9-12 lat. Nasz projekt opiera się na autentycznych historiach dzieci żydowskich, które przeżyły koszmar Holokaustu. Pragniemy uwrażliwić młodzież na krzywdę drugiego człowieka oraz uczyć postawy szacunku w stosunku do siebie i do innych.

Fundacja „Brama Nadziei – Petach Tikva” ma na celu propagowanie idei szacunku i tolerancji dla każdego człowieka. Poprzez omawianie pozytywnych i negatywnych zachowań, chcemy zapobiegać wszelkiej dyskryminacji. Subtelnie oraz z wyczuciem przedstawiamy martyrologię narodu żydowskiego. Chcemy kształtować nie tylko postawę jednostki, ale również relacje w grupie pod kątem personalnej i społecznej wrażliwości.

Większość socjologów przyznaje, że wdrażanie prawidłowych wzorców do naśladowania oraz właściwa edukacja uczniów, szczególnie poniżej 13 roku życia, dają największą nadzieję na pozytywną zmianę mentalności naszych dzieci. Wtedy to kształtuje się moralny kręgosłup młodego człowieka. Nasze zajęcia rozwijają wśród młodzieży wrażliwość na ludzką krzywdę. Chcemy reagować na takie postawy, jak: obojętność, nietolerancja, uprzedzenia i nienawiść.

Pragniemy, aby pozytywne nawyki wyryły się na sercach i zakorzeniły w umyśle młodych ludzi, pozostawiając niezniszczalny, pozytywny wzorzec postępowania, który będzie procentował w ich życiu dorosłym, w myśl zasady: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

W ten sposób powstała nazwa: „Brama Nadziei – Petach Tikva”, gdyż wierzymy, że jest nadzieja na wychowanie pokolenia, które poprzez właściwą edukację stanie się odpowiedzią dla naszego kraju i świata.

Obecne pokolenie dzieci to ludzie, którzy w przyszłości będą podejmować ważne decyzje. Wszyscy chcielibyśmy widzieć polską młodzież odpowiedzialną, światłą, wrażliwą na krzywdę drugiego człowieka. Chcemy widzieć młodzież, z której będziemy dumni.

Kiedy kształtujemy postawy młodego pokolenia, kształtujemy przyszłość naszego narodu oraz postrzeganie naszego kraju na arenie międzynarodowej. Wiele odpowiedzialności spoczywa w naszych rękach. Niech nam Pan Bóg w tym dopomoże.

W imieniu Fundacji
„Brama Nadziei – Petach Tikva”
Barbara Bałon


Jest nadzieja na wychowanie pokolenia, które poprzez właściwą edukację stanie się odpowiedzią dla naszego kraju i świata.

a