Raport styczeń-marzec 2015

Drodzy Przyjaciele,bardzo dziękuję za modlitwy.Chciałabym Wam krótko opowiedzieć o działalności Fundacji „Brama Nadziei – Petach Tikva”podczas I kwartału (styczeń-marzec) 2015 roku.Z lekcją opartą na historii dziewczynki Hany Brady (z książki pt. „Walizka Hany” Caren Levine),która doświadczyła koszmaru Holokaustu udało się dotrzeć do 1200 dzieci (łącznie będzie to jużponad 2800 dzieci!). Pan Bóg jest niesamowity! Lekcje odbyły się w Szkołach Podstawowych w: Rudzicy, Simoradzu, Ustroniu (Gimnazjum nr 2),Dzięgielowie, Kubalonce, Jasienicy, Iłownicy, Strumieniu, Marklowicach Górnych, Bąkowie,Dębowcu, Zebrzydowicach, Świętoszówce, Kończycach Wielkich, Wieszczętach, Chybiu-Mnich,Pierścu, Pielgrzymowicach.
Zapraszam do obejrzenia zdjęć w galerii na stronie: www.bramanadziei.org.pl Przejechałam jużprawie 3000 km, by spotkać się z dziećmi:)Ufam, że dzieci, które słyszały lekcję będą wrażliwe na krzywdę drugiego człowieka, szanowałysiebie i innych, nikogo nie wyśmiewały oraz staną się przyjacielem narodu żydowskiego.Wierzę, że zapamiętają również z zajęć, że:
1. Pan Bóg bardzo ich kocha.
2. Cudownie ich stworzył.
3. Ma dobry, wspaniały plan dla ich życia oraz wyposażył każdego z nich w wyjątkowe dary i talenty potrzebne do zrealizowania ich osobistego celu w życiu.Jeden z uczniów podszedł do mnie bardzo wzruszony i podziękował za tę lekcję. Inna dziewczynkapowiedziała, że się z niej śmieją, ponieważ jest mała. Jeszcze inna wyznała, że ktoś jej tak dokuczył,że potem w domu płakała. Proszę módlcie się, aby po każdych zajęciach dzieci czuły sięwyjątkowe i docenione, z większym poczuciem własnej wartości oraz co najważniejsze – kochane przez Boga. Oto niektóre z komentarzy nauczycieli: „Serdecznie dziękujemy za przedstawienie wspaniałej i fascynującej historii. Zapraszamy do naszej szkoły ponownie. Bardzo dziękujemy!!!” – pan Henryk, „Bardzo Pani dziękuję. Było to bardzo potrzebne dla dzieci” – pani Zosia.
W II kwartale 2015 roku pragnę dotrzeć do uczniów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów w kolejnych miejscowościach naszego województwa. Cieszę się, ponieważ na Kubalonce, gdzieznajduje się Zespół Szkół Podstawowych Wojewódzkiego Centrum Pediatrii, przyjeżdżają dzieci zeŚląska i tym samym nie muszę jechać do nich, ponieważ one przyjeżdżają na nasze tereny.Będę wdzięczna za polecenie działalności naszej Fundacji innym osobom, gotowym wesprzeć tenprojekt. Już nawet kwota 30 zł pomnożona przez wielu darczyńców pomoże nam realizowaćprzesłanie Fundacji.Jeszcze raz gorąco Wam dziękuję za wsparcie modlitewne. Ufam, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom, świat najmłodszych stanie się po prostu bardziej szczęśliwy,  a my będziemy mogli być dumni z tego pokolenia Życzę Wam obfitości Bożych błogosławieństw.

Z wdzięcznością Barbara Bałon
Fundacja „Brama Nadziei-Petach Tikva”
ul. A Brody 79
43-450 Ustroń
tel. 608 253 867
www.bramanadziei.org.pl
ING Bank Śląski o/Ustroń
24 1050 1083 1000 0090 3032 3290
„Będę błogosławił tym, którzy ciebie (Izrael) błogosławić będą (…)”
Ks. Rodzaju 12,3

Raport wrzesień-grudzień 2014

Drodzy Przyjaciele, z całego serca pragnę Wam podziękować za wsparcie modlitewne i finansowe. Chciałabym się z Wami podzielić tym, co dotychczas, dzięki Bożej pomocy, udało nam się już osiągnąć.

Z radością pragnę powiadomić, że ponad 1600 uczniów usłyszało lekcję Fundacji „Brama Nadziei-Petach Tikva”! Spotkania z dziećmi miały miejsce w Szkołach Podstawowych: nr 1, 2, 3, 5, 6 oraz Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, w Bażanowicach, Goleszowie, Nierodzimiu, Lipowcu, Ogrodzonej, Wiśle-Czarne, Skoczowie (SP nr 8), Istebnej, Koniakowie, Jaworniku, Wiśle-Malince, Cieszynie SP nr 4, Kończycach Wlk., Chybiu, Zabłociu (szkoła , do której sama uczęszczałam:). Zachęcam do obejrzenia zdjęć w galerii na stronie www.bramanadziei.org.pl Chciałabym Wam dokładniej przybliżyć, o czym między innymi dowiadują się dzieci na naszych zajęciach. Lekcja oparta jest na historii Hany Brady, dziewczynki, która doświadczyła koszmaru Holokaustu. Jej opowieść zapisana jest na kartach książki „Walizka Hany” Caren Levine. Na podstawie życia Hany pragniemy uwrażliwiać polskie dzieci na krzywdę ludzką, uczyć szacunku do siebie i do innych. Dodatkowo, omawiając krótkie historie z życia, staramy się przeciwdziałać wyśmiewaniu i jakiejkolwiek dyskryminacji. Na początku każdych zajęć dzieci poznają werset z Ks. Rodzaju 12,3: „Będę błogosławił tym, którzy ciebie (Izrael) błogosławić będą […]”. Zachęcamy do błogosławienia narodu żydowskiego, wypowiadania o nim dobrych słów, tym samym przeciwdziałając antysemityzmowi. Dzieci, które uczestniczyły w naszych spotkaniach stają się również świadome trzech prawd zapisanych w Piśmie Świętym:
1. Pan Bóg bardzo ich kocha.
2. Cudownie ich stworzył.
3. Ma dobry, wspaniały plan dla ich życia.
Mówimy dzieciom, że każdy z nich został stworzony w niepowtarzalny sposób, otrzymał dary i talenty potrzebne do zrealizowania ich wyjątkowego celu w życiu (zadania/marzenia). Oto kilka komentarzy dzieci: „Czy na pewno każda osoba ma talent?”, „Ze mnie się śmieją, że nie mam taty”, „Mnie dokuczają, że jestem rudy”. Na koniec każdej lekcji dzieci otrzymują wierszyk autorstwa pani Iwony Czarniak (wiersz w załączniku).Komentarze nauczycieli: „Dziękuję za przeprowadzenie prelekcji kształtującej postawy obywatelskie oraz propagujących szacunek, tolerancję, uczciwość i odpowiedzialność. Bardzo ciekawie przygotowane spotkaniaz uczniami uwrażliwiają ich na krzywdę ludzką oraz pozytywnie wpływają na rozwój indywidualnyoraz społeczny.”- p. Kasia.
„Zajęcia bardzo interesujące, widać było duże zainteresowanie ze strony dzieci. Lekcje o dużym
aspekcie wychowawczym”- p. Joasia. „Lekcje o tematyce Holokaustu zostały przeprowadzone w klasie IV-VI. Ich tematyka zaznajomiła uczniów z problemem braku tolerancji, dyskryminacji, braku szacunku wobec innych, jak również z historią Izraela. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem poznali historię życia żydowskiej rodziny. Dziękujemy za przybliżenie tej tematyki” – p. Karina, p. Małgosia. W drugim półroczu, jak Pan Bóg pozwoli, chciałabym dotrzeć do wszystkich szkół na terenie powiatu cieszyńskiego (w przedziale wiekowym 9-12 lat) i stopniowo poszerzać oddziaływanie na całe województwo śląskie. Będę wdzięczna za polecenie naszej Fundacji innym osobom, gotowym wesprzeć ten projekt. Już nawet kwota 30 zł pomnożona przez wielu darczyńców pomoże nam realizować przesłanie naszej Fundacji. Jeszcze raz bardzo chciałabym Wam podziękować, za to, co dzięki Waszemu wsparciu udało się już osiągnąć. Niech Was Pan Bóg błogosławi i obficie wynagrodzi. Życzę Wam wiele radości, pokoju i błogosławieństwa Bożego na każdy kolejny dzień Nowego Roku 2015. Z wdzięcznością

Basia Bałon