Raporty z działalności

Drodzy Przyjaciele, z całego serca pragnę Wam podziękować za wsparcie modlitewne i finansowe. Chciałabym się z Wami podzielić tym, co dotychczas, dzięki Bożej pomocy, udało nam się już osiągnąć.

Z radością pragnę powiadomić, że ponad 1600 uczniów usłyszało lekcję Fundacji „Brama Nadziei-Petach Tikva”! Spotkania z dziećmi miały miejsce w Szkołach Podstawowych: nr 1, 2, 3, 5, 6 oraz Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, w Bażanowicach, Goleszowie, Nierodzimiu, Lipowcu, Ogrodzonej, Wiśle-Czarne, Skoczowie (SP nr 8), Istebnej, Koniakowie, Jaworniku, Wiśle-Malince, Cieszynie SP nr 4, Kończycach Wlk., Chybiu, Zabłociu (szkoła , do której sama uczęszczałam:). Zachęcam do obejrzenia zdjęć w galerii na stronie www.bramanadziei.org.pl Chciałabym Wam dokładniej przybliżyć, o czym między innymi dowiadują się dzieci na naszych zajęciach. Lekcja oparta jest na historii Hany Brady, dziewczynki, która doświadczyła koszmaru Holokaustu. Jej opowieść zapisana jest na kartach książki „Walizka Hany” Caren Levine. Na podstawie życia Hany pragniemy uwrażliwiać polskie dzieci na krzywdę ludzką, uczyć szacunku do siebie i do innych. Dodatkowo, omawiając krótkie historie z życia, staramy się przeciwdziałać wyśmiewaniu i jakiejkolwiek dyskryminacji. Na początku każdych zajęć dzieci poznają werset z Ks. Rodzaju 12,3: „Będę błogosławił tym, którzy ciebie (Izrael) błogosławić będą […]”. Zachęcamy do błogosławienia narodu żydowskiego, wypowiadania o nim dobrych słów, tym samym przeciwdziałając antysemityzmowi. Dzieci, które uczestniczyły w naszych spotkaniach stają się również świadome trzech prawd zapisanych w Piśmie Świętym:
1. Pan Bóg bardzo ich kocha.
2. Cudownie ich stworzył.
3. Ma dobry, wspaniały plan dla ich życia.
Mówimy dzieciom, że każdy z nich został stworzony w niepowtarzalny sposób, otrzymał dary i talenty potrzebne do zrealizowania ich wyjątkowego celu w życiu (zadania/marzenia). Oto kilka komentarzy dzieci: „Czy na pewno każda osoba ma talent?”, „Ze mnie się śmieją, że nie mam taty”, „Mnie dokuczają, że jestem rudy”. Na koniec każdej lekcji dzieci otrzymują wierszyk autorstwa pani Iwony Czarniak (wiersz w załączniku).Komentarze nauczycieli: „Dziękuję za przeprowadzenie prelekcji kształtującej postawy obywatelskie oraz propagujących szacunek, tolerancję, uczciwość i odpowiedzialność. Bardzo ciekawie przygotowane spotkaniaz uczniami uwrażliwiają ich na krzywdę ludzką oraz pozytywnie wpływają na rozwój indywidualnyoraz społeczny.”- p. Kasia.
„Zajęcia bardzo interesujące, widać było duże zainteresowanie ze strony dzieci. Lekcje o dużym
aspekcie wychowawczym”- p. Joasia. „Lekcje o tematyce Holokaustu zostały przeprowadzone w klasie IV-VI. Ich tematyka zaznajomiła uczniów z problemem braku tolerancji, dyskryminacji, braku szacunku wobec innych, jak również z historią Izraela. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem poznali historię życia żydowskiej rodziny. Dziękujemy za przybliżenie tej tematyki” – p. Karina, p. Małgosia. W drugim półroczu, jak Pan Bóg pozwoli, chciałabym dotrzeć do wszystkich szkół na terenie powiatu cieszyńskiego (w przedziale wiekowym 9-12 lat) i stopniowo poszerzać oddziaływanie na całe województwo śląskie. Będę wdzięczna za polecenie naszej Fundacji innym osobom, gotowym wesprzeć ten projekt. Już nawet kwota 30 zł pomnożona przez wielu darczyńców pomoże nam realizować przesłanie naszej Fundacji. Jeszcze raz bardzo chciałabym Wam podziękować, za to, co dzięki Waszemu wsparciu udało się już osiągnąć. Niech Was Pan Bóg błogosławi i obficie wynagrodzi. Życzę Wam wiele radości, pokoju i błogosławieństwa Bożego na każdy kolejny dzień Nowego Roku 2015. Z wdzięcznością

Basia Bałon