Raport wrzesień-grudzien 2015

Drodzy Przyjaciele Fundacji „Brama nadziei – Petach Tikva”.

Z całego serca pragniemy Wam podziękować, bo to, co z ludzkiego punktu widzenia wydawało się niemożliwe, z Bożą pomocą i dzięki Waszym modlitwom i ofiarom, udaje się realizować. Serdeczne „Bóg zapłać”!
Z radością pragniemy Was powiadomić, że w okresie od września do grudnia 2015 roku nasza Fundacja dotarła do 25 szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Powiatu Cieszyńskiego, gdzie nasze lekcje wysłuchało ponad 2100 uczniów.
Spotkania z dziećmi odbyły się w Szkołach Podstawowych w miejscowościach: Wisła, Wisła Czarne, Wisła Malinka, Jawornik, Brenna, Nierodzim, Bielany, Lipowiec, Cieszyn, Goleszów, Ogrodzona, Simoradz, Iskrzyczyn, Koniaków, Zabłocie, Chybie. Lekcje odbyły się również w szkołach gimnazjalnych w: Jaworzu, Goleszowie, Wiśle, Chybiu Mnich, Chybiu.
Skorzystaliśmy również z zaproszenia do Gimnazjum nr 1 w Polkowicach, w woj. Dolnośląskim, gdzie nasze lekcje odbyły się w ramach projektu z edukacji humanitarnej pt. „Dotykamy ręką świat”. Zostaliśmy także zaproszeni do Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu. Lekcje odbyły się w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii na stronie www.bramanadziei.org.pl
Pragniemy również poinformować o naszej wakacyjnej wizycie w Wiśle na obozie dzieci żydowskich z Ukrainy. Opowiedzieliśmy tam historię Maxa Lucado pt. „Jesteś wyjątkowy”. Historia ta spotkała się z wielkim zainteresowaniem i uznaniem słuchaczy.

Korzystając z okazji chcielibyśmy w wielkim skrócie przybliżyć Wam jak wyglądają nasze zajęcia.
1. Na początku dzieci poznają werset z Ks. Rodzaju 12,3: „Będę błogosławił tym, którzy ciebie (Izrael) błogosławić będą […]”. Zachęcamy do błogosławienia narodu żydowskiego, wypowiadania o nim dobrych słów, tym samym przeciwdziałając antysemityzmowi.
2. Następnie opowiadamy autentyczne historie z życia żydowskich dzieci, które znalazły się w piekle holokaustu. Świadectwa te pozwalają lepiej zrozumieć zjawisko dyskryminacji oraz sposoby jej rozpoznawania i przeciwdziałania.
3. Nasza najnowsza lekcja oparta jest na historii Janiny Dawidowicz, spisanej na kartach książki pt. „Skrawek nieba”. Pragniemy uwrażliwić polskie dzieci na krzywdę ludzką, uczyć szacunku do siebie i do innych.
4. Mówimy dzieciom, że są wyjątkowe i szczególne. Bóg bardzo je kocha, cudownie je stworzył i ma względem ich życia swój niepowtarzalny, doskonały plan. Zachęcamy aby z Bożą pomocą rozwijały w sobie zdolności i zainteresowania, którymi Bóg je obdarzył.
Komentarze nauczycieli:
„Zajęcia były bardzo wartościowe dla naszej młodzieży. Poruszały temat tolerancji, budowania własnej wartości, wrażliwości na potrzeby innych. Przybliżyły historię narodu żydowskiego podczas II wojny światowej. Bardzo dziękujemy za właściwy i potrzebny przekaz dla gimnazjalistów.
Polecamy do realizacji w innych szkołach.”- pedagog szkolny
„Bardzo cenne doświadczenie dla uczniów naszej szkoły. Myślę że takie lekcje rozbudzają zainteresowania uczniów przedstawioną tematyką.
Prowadząca ma świetny kontakt z dziećmi”.-K.Szewczk nauczyciel historii
Ciekawym wydarzeniem, o którym również pragniemy wspomnieć był „Wieczór z Korczakiem, na którym poproszono nas o wygłoszenie prelekcji. Poniżej znajduje się komentarz, jaki pojawił się na portalu śląska cieszyńskiego ox.pl

http://kontakt24.ox.pl/kontakt24,2520,wieczor-z-korczakiem-.html
W związku z tym wydarzeniem :
„20 listopada późnym popołudniem w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie odbyło się niecodzienne spotkanie, zainspirowane 55 rocznicą nadania szkole imienia Janusza Korczaka. Listopad jest też co roku miesiącem, w którym Trójkowicze obchodzą Dzień Patrona. W tym roku postanowiliśmy uczcić te wydarzenia szczególnym spotkaniem, zatytułowanym „Wieczór z Korczakiem”, na który zaprosiliśmy specjalnych gości: burmistrza miasta Cieszyna, panią Barbarę Bałon z fundacji „Brama Nadziei”, członków grupy Klezmer oraz przedstawicieli Rady Rodziców szkoły.(…). „Wieczór z Korczakiem” rozpoczął się od prelekcji pani Barbary Bałon z ustrońskiej fundacji „Brama Nadziei”. Pani Barbara poruszyła wszystkich słuchaczy opowiadaniem o Jasi – małej Żydówce, która przeżyła II wojnę światową i na własnej skórze odczuła, co oznacza nienawiść i odrzucenie. (…)

Będziemy wdzięczni za polecenie naszej Fundacji innym osobom, gotowym wesprzeć ten projekt.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za to, co dzięki Waszemu wsparciu udało się nam do tej pory osiągnąć. Niech Was Pan Bóg błogosławi i obficie wynagradza.
Życzymy Wam wiele pogodnych dni, pokoju i Bożego błogosławieństwa w Nowym 2016r.

Z wdzięcznością
Barbara Bałon

608 253 867
www.bramanadziei.org.pl

Fundacja „Brama Nadziei-Petach Tikva”
ul. A. Brody 79
43-450 Ustroń
ING Bank Śląski o/Ustroń
24 1050 1083 1000 0090 3032 3290
„Będę błogosławił tym, którzy ciebie (Izrael) błogosławić będą(…)”
Ks.R. 12,3